A- A A+

На 26.03. 2014 г. в заседателната зала на Община Бургас бяха представени победители във фотоконкурса "Сребърен град". Наградени бяха следните фотографии в категории:

 

АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Снимка "Спортът е здраве"

Автор: Лия Димитрова

 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА В РАБОТНА СРЕДА

Снимка: "Приятели на пресата"

Автор: Лия Димитрова

 

СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Снимка: "Тя ще продължи"

Автор: Зоя Проданова